Entries

小貓子


名字: 小貓子
小A的寵物
由於成為寵物,已廢除生殖功能
牙齒只有6隻,全部在右邊
喜歡跳降落傘
常常吠主人
小貓子患有瘋牛症


留言

[C7]

好煩LOLLLLLLLL我都唔知應該吐糟佢既品種問題,定係佢排牙好
身為一個A仔仲要對住佢好難無抑鬱症
 • 2014-12-31 18:10
 • Lord of the Happyman
 • URL
 • 編輯

[C11]

品種不明.3不像掛
A仔對住佢可以增強溝通能力
 • 2014-12-31 18:25
 • 眼球正常
 • URL
 • 編輯

[C18]

我可以好肯定咁同你講,A仔對住佢身心都唔會健康
首先,佢有瘋牛症。
第二,,就算小貓子識得講野,佢得一邊牙,漏風漏到無朋友,無人會聽得明佢講咩
第三,更何況佢只係識吠
 • 2014-12-31 18:38
 • 我們來談一下人生
 • URL
 • 編輯

[C19]

小A買左佢反黎,就要養一輩子ga la (X
 • 2015-01-01 00:22
 • 眼球正常
 • URL
 • 編輯

[C20]

他是花錢買它的?LOLLLLLLLLLLLLLLLL
 • 2015-01-01 14:48
 • 2015的兔子
 • URL
 • 編輯

[C21]

不然在非洲捉的嗎XDDDDDDD
 • 2015-01-01 16:00
 • 眼球正常
 • URL
 • 編輯

[C22]

我覺得非洲唔會孕育到佢
點解佢要花錢買隻有瘋牛症既無耳貓?(注:無生殖能力的(謝天謝地)還會吠)
 • 2015-01-02 15:58
 • 2015的兔子
 • URL
 • 編輯

[C23]

來自非洲的外星人是也
因為他們一見鍾情
情定今生他生
 • 2015-01-02 19:32
 • 眼球正常
 • URL
 • 編輯

發表留言

發表留言

只對管理員顯示

Appendix